Долбоор

Apartment Project In The UK

Улуу Британияда квартира долбоору

Bridge Repair On QEW Expressway Project In Canada

Канададагы QEW Expressway долбоорунун көпүрөсүн оңдоо

Checking Project In Norway

Норвегиядагы долбоорду текшерүү

Malaysia Shipyard Project

Малайзия верф долбоору

Detecting Scaffolding Project in Britain

Британияда скафолдор долбоорун аныктоо 

Music Festival Stage Project

Музыкалык фестивалдын этап долбоору

Project In American

Америкадагы долбоор

Power Station Project In Australia

Австралиядагы электр станциясынын долбоору

Project In Canada

Канададагы долбоор

Project In Sweden

Долбоор Швецияда

Project In France

Франциядагы долбоор

Real Estate Project In Russia

Россияда кыймылсыз мүлк долбоору